1
0
Fork 0
Bakalársky projekt
Go to file
Dušan Poizl 02e51f7d5c farby sa daj prepinat prepisanim v kernely 2011-05-10 17:59:35 +02:00
CDparser posledny upravy pred odovzdanim 2011-05-08 18:38:41 +02:00
doc pregenrovana dokumentacia Doxigen 2011-05-08 20:40:37 +02:00
help posledny upravy pred odovzdanim 2011-05-08 18:38:41 +02:00
images pridane hlavne menu a MDI area. 2010-03-27 00:17:26 +01:00
kernels farby sa daj prepinat prepisanim v kernely 2011-05-10 17:59:35 +02:00
lua pridany binding na Lua 2011-05-10 12:51:40 +02:00
rand pridanie moznosti kontroly rychlosti simulacie a pridanie Mersene twister generatora na inicializaciu seed v asynchronnych modeloch 2011-05-07 14:59:52 +02:00
video Pridane triedy na zaznam videa. 2011-01-22 23:50:11 +01:00
INSTALL posledny upravy pred odovzdanim 2011-05-08 18:38:41 +02:00
LICENSE licencovanie pod GPLv3 2011-05-07 10:30:36 +02:00
Makefile pridane subory do Makefile 2011-05-10 13:59:07 +02:00
aaaa.workspace prepajanie OpenCL simulacneho jadra s CDparser 2011-04-27 17:51:33 +02:00
asynchronousmodel.cpp pridany binding na Lua 2011-05-10 12:51:40 +02:00
cellspace.cpp posledny upravy pred odovzdanim 2011-05-08 18:38:41 +02:00
cellspace.h licencovanie pod GPLv3 2011-05-07 10:30:36 +02:00
cellula.cbp pridany binding na Lua 2011-05-10 12:51:40 +02:00
cellula.pro preklad novych retazcov. 2011-05-01 15:32:16 +02:00
cellula_en.ts posledny upravy pred odovzdanim 2011-05-08 18:38:41 +02:00
cellula_sk.ts posledny upravy pred odovzdanim 2011-05-08 18:38:41 +02:00
cellulamainwindow.cpp pridany binding na Lua 2011-05-10 12:51:40 +02:00
cellulamainwindow.h pridany binding na Lua 2011-05-10 12:51:40 +02:00
clutility.cpp licencovanie pod GPLv3 2011-05-07 10:30:36 +02:00
clutility.h licencovanie pod GPLv3 2011-05-07 10:30:36 +02:00
clvariant.cpp licencovanie pod GPLv3 2011-05-07 10:30:36 +02:00
clvariant.h licencovanie pod GPLv3 2011-05-07 10:30:36 +02:00
glwidget.cpp posledny upravy pred odovzdanim 2011-05-08 18:38:41 +02:00
glwidget.h pridanie moznosti kontroly rychlosti simulacie a pridanie Mersene twister generatora na inicializaciu seed v asynchronnych modeloch 2011-05-07 14:59:52 +02:00
head.cl inicializacny commit 2010-02-18 12:10:15 +01:00
helpview.cpp pridany binding na Lua 2011-05-10 12:51:40 +02:00
helpview.h posledny upravy pred odovzdanim 2011-05-08 18:38:41 +02:00
kernel.cl inicializacny commit 2010-02-18 12:10:15 +01:00
lex.TreeScanner.cc dokonceny treescanner 2011-05-05 11:32:14 +02:00
luaconsole.cpp pridany binding na Lua 2011-05-10 12:51:40 +02:00
luaconsole.h pridany binding na Lua 2011-05-10 12:51:40 +02:00
machine.cpp licencovanie pod GPLv3 2011-05-07 10:30:36 +02:00
machine.h licencovanie pod GPLv3 2011-05-07 10:30:36 +02:00
main.cpp pridany binding na Lua 2011-05-10 12:51:40 +02:00
moc_cellulamainwindow.cpp pridane subory do Makefile 2011-05-10 13:59:07 +02:00
moc_glwidget.cpp posledny upravy pred odovzdanim 2011-05-08 18:38:41 +02:00
moc_newmodeldialog.cpp posledny upravy pred odovzdanim 2011-05-08 18:38:41 +02:00
moc_newstatedialog.cpp posledny upravy pred odovzdanim 2011-05-08 18:38:41 +02:00
moc_options.cpp posledny upravy pred odovzdanim 2011-05-08 18:38:41 +02:00
moc_texteditor.cpp posledny upravy pred odovzdanim 2011-05-08 18:38:41 +02:00
model.cpp pridanie moznosti kontroly rychlosti simulacie a pridanie Mersene twister generatora na inicializaciu seed v asynchronnych modeloch 2011-05-07 14:59:52 +02:00
model.h pridanie moznosti kontroly rychlosti simulacie a pridanie Mersene twister generatora na inicializaciu seed v asynchronnych modeloch 2011-05-07 14:59:52 +02:00
newmodeldialog.cpp licencovanie pod GPLv3 2011-05-07 10:30:36 +02:00
newmodeldialog.h licencovanie pod GPLv3 2011-05-07 10:30:36 +02:00
newstatedialog.cpp licencovanie pod GPLv3 2011-05-07 10:30:36 +02:00
newstatedialog.h licencovanie pod GPLv3 2011-05-07 10:30:36 +02:00
options.cpp odstarnenie spin boxov na nastavenie localnej velkosti 2011-05-07 20:47:11 +02:00
options.h licencovanie pod GPLv3 2011-05-07 10:30:36 +02:00
res.cpp posledny upravy pred odovzdanim 2011-05-08 18:38:41 +02:00
res.qrc posledny upravy pred odovzdanim 2011-05-08 18:38:41 +02:00
subwindowinterface.h licencovanie pod GPLv3 2011-05-07 10:30:36 +02:00
synchronousmodel.cpp pridanie moznosti kontroly rychlosti simulacie a pridanie Mersene twister generatora na inicializaciu seed v asynchronnych modeloch 2011-05-07 14:59:52 +02:00
texteditor.cpp pridanie moznosti kontroly rychlosti simulacie a pridanie Mersene twister generatora na inicializaciu seed v asynchronnych modeloch 2011-05-07 14:59:52 +02:00
texteditor.h licencovanie pod GPLv3 2011-05-07 10:30:36 +02:00
treescanner.h licencovanie pod GPLv3 2011-05-07 10:30:36 +02:00
treescanner.ll dokonceny treescanner 2011-05-05 11:32:14 +02:00