1
0
Fork 0
Diplomový projekt
Go to file
Dušan Poizl b226b38fc5 Ulozenie binarky do suboru takze nie je nutne kompilovat zo zdrojoveho kodu 2015-06-08 14:26:53 +02:00
bvh Pridana podpora pre difuznu farbu materialu 2015-01-08 22:02:23 +01:00
scenes Pridana variacia cornell sceny s pohladom za roh 2015-05-25 10:43:27 +02:00
.gitignore upraveny .gitignore, zmazany C::B projektovy subor 2012-10-02 17:38:54 +02:00
LICENSE Pridana GPLv3 licencia 2015-05-12 21:36:49 +02:00
aabb.frag Pouzivat OpenGL 3.3 core profile 2015-04-30 16:13:38 +02:00
aabb.geom Pouzivat OpenGL 3.3 core profile 2015-04-30 16:13:38 +02:00
aabb.vert Pouzivat OpenGL 3.3 core profile 2015-04-30 16:13:38 +02:00
assimpmodel.cpp Pridana podpora pre difuznu farbu materialu 2015-01-08 22:02:23 +01:00
assimpmodel.h Pridana podpora pre difuznu farbu materialu 2015-01-08 22:02:23 +01:00
env.sh nacitanie meshu. zatial bez textury 2012-01-12 14:00:02 +01:00
glwidget.cpp Pouzitie QOpenGLFunctions namiesto priameho volania OpenGL 2015-05-06 12:05:00 +02:00
glwidget.h Pouzitie QOpenGLFunctions namiesto priameho volania OpenGL 2015-05-06 12:05:00 +02:00
img2video.sh Jednoduchy script na konverziu obrazkov na video 2015-05-09 12:27:53 +02:00
imgview.cpp Export frame do obrazkov 2015-05-08 23:53:44 +02:00
imgview.h Export frame do obrazkov 2015-05-08 23:53:44 +02:00
intersect_kernel.cl Fix globalne kontanty musa byt v __constatnt priestore 2015-05-09 12:57:48 +02:00
main.cpp Zapnutie podpory pre konzolovu aplikaciu 2015-05-13 07:28:40 +02:00
mainwindow.cpp Fix tlacitko prevFrame posuvalo dopredu 2015-05-11 11:48:15 +02:00
mainwindow.h Export frame do obrazkov 2015-05-08 23:53:44 +02:00
mainwindow.ui Zmena Retrive state => Shoa images 2015-05-11 15:59:12 +02:00
mesh.obj Pridany trasovanie tiena 2014-05-01 21:41:33 +02:00
mesh.txt opravena chyba kedy pri vracani sa z lavej polovice stromu preskocilo celu pravu stranu 2012-10-21 19:51:44 +02:00
mwc64x.cpp Zmena ulong na cl_ulong v mwc64 2015-05-06 12:04:28 +02:00
mwc64x.h Zmena ulong na cl_ulong v mwc64 2015-05-06 12:04:28 +02:00
objmodel.cpp Oprava vykreslovania AABB stromu. Vylepsenie parsovania OBJ 2014-04-27 16:01:35 +02:00
objmodel.h Oprava vykreslovania AABB stromu. Vylepsenie parsovania OBJ 2014-04-27 16:01:35 +02:00
opencldialog.cpp Funkcne tlacitko na spustenie a zastavenie raytracera 2015-05-08 16:59:01 +02:00
opencldialog.h Funkcne tlacitko na spustenie a zastavenie raytracera 2015-05-08 16:59:01 +02:00
opencldialog.ui Zaciatok noveho GUI 2015-05-08 13:40:08 +02:00
raytracer.pro Prekladat ako konzoluvu aplikaciu pod windows 2015-05-13 08:11:13 +02:00
res.qrc Presunutie intersect_kernel.cl do Qt zdrojov 2015-05-11 11:36:19 +02:00
shader.frag Pouzivat OpenGL 3.3 core profile 2015-04-30 16:13:38 +02:00
shader.vert Pouzivat OpenGL 3.3 core profile 2015-04-30 16:13:38 +02:00
ss00005.jpg pridane texturovanie 2012-01-09 14:35:38 +01:00
tracer.cpp Ulozenie binarky do suboru takze nie je nutne kompilovat zo zdrojoveho kodu 2015-06-08 14:26:53 +02:00
tracer.h Pridany command line interface 2015-05-10 17:41:51 +02:00
tracerconfig.cpp Fix chyby pri nacitani konfiguracie 2015-05-12 21:03:56 +02:00
tracerconfig.h Fukcne prezeranie snimok, a ulozenie raw pre dalsie pokracovanie 2015-05-08 23:36:18 +02:00