1
0
Commit Graph

101 Commits

Author SHA1 Message Date
b226b38fc5 Ulozenie binarky do suboru takze nie je nutne kompilovat zo zdrojoveho kodu 2015-06-08 14:26:53 +02:00
cf1746312b Jednoduchy timer ako dlho trva jedna iteracia 2015-05-25 10:43:27 +02:00
74d9680954 Pridana variacia cornell sceny s pohladom za roh 2015-05-25 10:43:27 +02:00
05101801c8 Prekladat ako konzoluvu aplikaciu pod windows 2015-05-13 08:11:13 +02:00
831e6a3a51 Zapnutie podpory pre konzolovu aplikaciu 2015-05-13 07:28:40 +02:00
5a7c8d817f Pridana GPLv3 licencia 2015-05-12 21:36:49 +02:00
66ff4eba3e Dalsie dve variacie na testovacie sceny 2015-05-12 21:25:49 +02:00
9f333a803c Odstranenie potreby opengl 2015-05-12 21:21:00 +02:00
52d808e8f6 Fix chyby pri nacitani konfiguracie 2015-05-12 21:03:56 +02:00
bd71205a05 Presun hallway sceny do podadresara 2015-05-12 20:33:24 +02:00
e6b4230d8d Fix aby sa cesta k suboru v XML konfiguracnom subore brala ako relativna 2015-05-12 20:32:26 +02:00
689c5988e3 Presun suborov s testovacou scenou do podadresara scenes 2015-05-12 20:32:25 +02:00
9709c62862 Pridana dalsia jednoducha scena 2015-05-11 15:59:50 +02:00
fae18fa3c6 Zmena Retrive state => Shoa images 2015-05-11 15:59:12 +02:00
b17a97508c Fix tlacitko prevFrame posuvalo dopredu 2015-05-11 11:48:15 +02:00
ad78fe3173 Pridany flush v traceStep() pre zmensenie prestojov 2015-05-11 11:37:18 +02:00
a5300b6451 Presunutie intersect_kernel.cl do Qt zdrojov 2015-05-11 11:36:19 +02:00
6f84eb2c6f Pridany command line interface 2015-05-10 17:41:51 +02:00
0119580faa Pridane vytvaranie radaroveho snimku 2015-05-09 19:27:41 +02:00
3ab9ede98d Fix globalne kontanty musa byt v __constatnt priestore
Vypisanie build logu pri chybe
2015-05-09 12:57:48 +02:00
96321610b5 Optimalizacia integracneho kroku, aby GPU nestalo ked sa integruje na CPU 2015-05-09 12:28:47 +02:00
933aa25544 Jednoduchy script na konverziu obrazkov na video 2015-05-09 12:27:53 +02:00
2da90e4ae9 Fix compile warning 2015-05-09 10:58:30 +02:00
5290f279a0 Oprava zlej konverzie z float do sRGB 2015-05-09 10:56:48 +02:00
9517cc6aba Pocet odrazov sa pouiva aj v kerneli 2015-05-09 10:55:13 +02:00
ba75590997 Zapocitanie startovacieho offsetu do celkovej prejdenej vzdialenosti 2015-05-09 10:08:51 +02:00
0804c243f5 Paralelne integrovanie 2015-05-09 10:07:18 +02:00
2f0d970fb0 Pouzitie frameStep konfiguracnej volby pri integrovani 2015-05-09 09:44:39 +02:00
e4b5e1842a Export frame do obrazkov 2015-05-08 23:53:44 +02:00
1c51026334 Fukcne prezeranie snimok, a ulozenie raw pre dalsie pokracovanie 2015-05-08 23:36:18 +02:00
5155fe1901 Uvolnenie pamete pre snimky 2015-05-08 17:15:42 +02:00
956d51ec31 Funkcne tlacitko na spustenie a zastavenie raytracera 2015-05-08 16:59:01 +02:00
c7f36347c2 Pridany integracny krok 2015-05-08 14:13:38 +02:00
dd79a31fa8 Zaciatok noveho GUI 2015-05-08 13:40:08 +02:00
484b97d888 Pouziti Mersene twister pre inicializovanie MWC seed 2015-05-07 14:18:20 +02:00
dc9b9ec355 Opraveny smer pohladu kamery 2015-05-06 18:42:22 +02:00
5ca4bf2281 Poriadne fungujuca kamera 2015-05-06 18:16:09 +02:00
63177d9fc7 Pozicia kamery sa teraz berie z xml 2015-05-06 15:08:18 +02:00
604f0aefff Pridany restrict k argumentom kernelu 2015-05-06 12:18:18 +02:00
663a777d93 Upraveny projektovy subor pre windows 2015-05-06 12:15:05 +02:00
2c85399613 Pouzitie M_PI_F namiesto M_PI kedze to je double konstanta 2015-05-06 12:06:08 +02:00
f76cce7153 Pouzitie QOpenGLFunctions namiesto priameho volania OpenGL 2015-05-06 12:05:00 +02:00
fa854d16e4 Zmena ulong na cl_ulong v mwc64 2015-05-06 12:04:28 +02:00
3d80d3a79a Pri renderovani sa teraz berie ohlad na pomer stran 2015-05-05 19:44:32 +02:00
621c6a827f Nacitanie obrazka priamo do QImage 2015-05-05 18:56:44 +02:00
e7959618ec Fix pri ratani linearnej adresy 2015-05-05 18:55:57 +02:00
4d0b92fcab Random jitter zaciatocnych lucov pre antialiasing 2015-05-05 16:48:45 +02:00
a34e960f17 Ak nestihne tracer vratit obrazok tak nenastavit pixmapu 2015-05-04 15:41:36 +02:00
baf3508a52 Pri ratani odrazeneho luca sa ratal zly smer 2015-05-04 15:34:11 +02:00
e9c5fc033a Pri vypocte osvetlenia orezat vysledok sucinu vektorv na kladne cisla
Drobna optimalizacia
2015-05-04 15:32:51 +02:00